Με βάση των Περί Εταιρειών Νόμο, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών Κύπρου οφείλουν να καταβάλλουν το Ετήσιο Τέλος των €350 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής το Ετήσιο Τέλος θα αυξάνεται ως εξής:

  • Για εξόφληση από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 31 Αυγούστου 2018: €385
  • Από 1 Σεπτεμβρίου και μετέπειτα: €490

Σημειώνεται ότι,

  • Εταιρείες που παραλείπουν την πληρωμή του Ετήσιου Τέλους ενδέχεται να διαγραφούν από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών
  • Η πληρωμή του Ετήσιου Τέλους γίνεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος Εφόρου Εταιρειών και της ιστοσελίδας της JCC Smart.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

According to the Companies Law, all Cyprus registered companies  are required to pay the Annual Levy of €350 to the Registrar of Companies by 30 June 2018.

The Annual Levy increases as follows if not paid by the due date:

  • From 1 July 2018 – 31 August 2018: €385
  • From 1 September onwards: €490

The Annual Levy is payable through the website of the Registrar of Companies or through JCC Smart portal.

We remain at your disposal for any clarification you may need.
EUROAUDIT