Από 1/3/2019 θα καταβάλλονται εισφορές τόσο από τον εργοδοτούμενο όσο και από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Τα ποσοστά εισφοράς είναι 1,70% από τον εργοδοτούμενο και 1,85% από τον εργοδότη στο σύνολο των αποδοχών του μισθωτού μέχρι του ανώτατο όριο των 180,000 ευρώ τον χρόνο.

As of 1 March 2019, employers will contribute 1.85% on their employee’s earnings, and the employees will contribute 1,70%. The NHIS contributions are paid on all employee earnings (as defined in the Social Insurance Law) up to €180.000.