Έχουν δημοσιευθεί από το ΥΕΚΠΑ οι κανονισμοί για:

Για τις πιο κάτω κατηγορίες είναι ΈΤΟΙΜΕΣ οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ για άμεση υποβολή:

  • Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών και
  • Ειδικό επίδομα Ασθενείας
  • Ειδικό Επίδομα Αυτ. Εργαζομένων

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά από το websitehttps://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/