Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΕΠΚΑ για όλες τις αιτήσεις που αφορούν:

  • Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
  • Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων
  • Ειδικό Σχέδιο Πληρους Αναστολής των Εργασιών Επιχείρησης
  • Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών Επιχείρησης
  • Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών