Σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν

  • 29 Φεβρουαρίου 2020,
  • 31 Μαρτίου 2020 και
  • 30 Απριλίου, 2020,

δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος , νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τις περιόδους αυτές και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

 Οι δηλώσεις ΦΠΑ πρέπει όμως να υποβληθούν στην ΩΡΑ τους. ΔΕΝ υπάρχει παράταση για την υποβολή.

 Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος),

36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),

47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων),

47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ),

47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός),

47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες),

47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),

47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια),

47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας),

47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής),

47301 (Λιανική πώληση καυσίμων),

47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών),

47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων),

47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης),

47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών),

47731 (Φαρμακεία),

61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου),

61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου),

61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών),

61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).