Όσοι αυτοεργαζόμενοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι δικαιούχοι για επίδομα λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από το κορωναϊό θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα την πιο κάτω δήλωση πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet

Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Οι αιτήσεις θα ακολουθήσουν αργότερα.