Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ.1 Μισθωτού και Τ.Φ.1 Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2021 είναι διαθέσιμη για υποβολή της  μέσω του συστήματος TaxisNet. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι)…