Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 θα πρέπει να πληρωθεί το ετήσιο τέλος των €350 από όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών. Για όσους δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, θα υπάρξουν τα ανάλογα προστίματα: – €385…