Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 θα πρέπει να πληρωθεί το ετήσιο τέλος των €350 από όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών.

Για όσους δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, θα υπάρξουν τα ανάλογα προστίματα:
– €385 από 01/07/2022
– €490 από 01/09/2022

Μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή του τέλους μέσω διαδικτύου: https://www.jccsmart.com.

Εάν επιθυμείτε  να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για την πληρωμή του πιο πάνω τέλους τότε θα πρέπει:

  1. Να εκδώσετε επιταγή €370 στην EUROAUDIT LTD και να την παραδώσετε στο Γραφείο μας μέχρι τις 22 Ιουνίου το αργότερο ή
  2. Να κάνετε έμβασμα €370 στον τραπεζικό μας λογαριασμό πελατών όπως φαίνεται πιο κάτω μέχρι το αργότερο τις 27 Ιουνίου

Το ποσό των επιπλέον €20 αφορούν έξοδα διεκπεραίωσης και έξοδα τραπεζών

G.CEUROAUDIT CLIENTS ACCOUNT

Bank Details: Bank of Cyprus Public Co. Ltd

Bank branch: 0186

Account Number: 018601023861

IBAN: CY78 0020 0186 0000 0001 0238 6100

SWIFT BIC: BCYPCY2N

Όσοι από εσάς έχετε ήδη καταβάλει το τέλος, παρακαλώ όπως αγνοήσετε το παρόν.

Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορεί να χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

EuroAudit Ltd