Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσωπικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το έτος 2022 / Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου 2023 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου (ΤΦ1 Μισθωτού…