Από 08 Ιανουαρίου 2024, η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και η τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA) Η υποβολή αιτήματος για εγγραφή απαιτεί δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα. Αναλυτικές οδηγίες στον ιστότοπο του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax.  From January 8,…