The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property has announced that in accordance with the Companies (Amendment) Law 2024, N.25(I)/2024, which was published in the Official Gazette of the Republic on March 15, 2024, the annual fee of companies registered in the Registrar of Companies, is abolished from 2024 onwards. Annual fees for years 2011 – 2023 continue to apply.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, το ετήσιο τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείται από το 2024 κι έπειτα. Τα ετήσια τέλη για τα έτη από το 2011 – 2023 συνεχίζουν να ισχύουν.