Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 16.6.21 ενέκρινε διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18.6.21 με το οποίο υποχρεώνει ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων πληρωμής με τραπεζική κάρτα. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν εντός (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια (30) τριάντα ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας (3) μηνών οφείλουν να συμμορφωθούν εντός (4) τεσσάρων μηνών.

Πατήστε πιο κάτω για τη σχετική λίστα με τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

Κατηγορίες επιχειρήσεων που υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμή με πιστωτική κάρτα