Βάση περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, καθορισμένοι δικαιούχοι υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε σχετικό Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 259/2021) το οποίο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5548 στις 18/6/2021.

Βάση των πιο πάνω σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 14/9/2021 αποδεχόμαστε πληρωμές μέσω οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας.