Το Τμήμα Φορολογίας έχει ανακοινώσει ότι η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ.1 Μισθωτού και Τ.Φ.1 Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2020 είναι διαθέσιμη για υποβολή της, μέσω του συστήματος TaxisNet.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου είναι η 30η Νοεμβρίου 2021.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις.

 

The Tax Department has announced that the Income Tax Return for Individuals (T.D.1 Employee / Self Employed without audited financial statements) for the tax year 2020 is available for submission via the TAXIS net system.

Please note that the deadline for the submission of the individual Tax Return is the 30th of November 2021.

We remain at your disposal for any clarification you may need.